Redegjørelse for aktsomhetsvurdering etter åpenhetsloven