Arbeidsinkludering

  • Home
  • Arbeidsinkludering

Jobberfaring

Eskoleia har lang erfaring med å bidra til at du kan få din første jobb eller en ny jobbmulighet for deg som allerede har arbeidserfaring.

Livet byr på mange utfordringer og mange muligheter. Enkelte kan få utfordring med å få sin første jobb. Andre må bytte jobb grunnet helsemessige utfordringer. Det er ofte krevende å omstille seg til nytt yrke.

Eskoleia vil støtte deg og sørge for at denne prosessen blir enklere.

Er du klar for nye jobbutfordringer?

Eskoleia har et stort nettverk av samarbeidende bedrifter og organisasjoner, som er klare til å gi deg verdifull ny arbeidserfaring og kompetanse fra yrker innenfor privat næringsliv eller det offentlige.

Dette skal bidra til at nettopp du får prøvd ut dine interesser og kompetanse som skal gi deg en ny jobbmulighet.