Arbeidsplassvurdering

Har du personalansvar og trenger bistand? Da er arbeidsplassvurdering svaret.

Arbeidsplassvurderingen vil være til god hjelp for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Ofte er det veldig små endringer som skal til. Hele prosessen skjer i samarbeid mellom arbeidsgiver og den ansatte. En funksjonsvurdering starter ved at vi har en trekantsamtale med bedriften og den ansatte for en felles informasjon i forhold til hva og hvordan denne prosessen foregår.

Erfaringsvis kan det være mange årsaker til at en ansatt ikke presterer som forventet i arbeidssituasjonen. Dette kan være f. eks. problemer som ligger utenfor det som vedrører arbeidsforholdet, men som påvirker den ansatte i så stor grad at det går ut over prestasjonen i arbeids-tiden over en lengre periode. 

Med over 20 års erfaring som arbeidsmarkedsbedrift kjenner vi i Eskoleia forutsetningene som trengs for å kunne fungere godt i arbeidslivet. Vi har mye erfaring med funksjonsvurderings-saker, og hvor vi kommer inn som en nøytral og objektiv part i saken. Prosessen bygger på tillit, og vi har taushetsplikt og involverer ikke andre parter.

Her er eksempler på et utvalg saker som har blitt løst ved hjelp av arbeidsplassvurdering:

· Helseproblemer relatert til turnusarbeid.

· Innvilget ufør grunnet helsemessige årsaker.

· Omskolering internt i bedriften.

· Omskolering til et annet yrke utenfor bedriften.

· Forståelse for rutiner og konsekvenser ved å ikke følge disse.

· Øke egen bevissthet om arbeidslivet og mulighetene.

Prosessen

· 6 kartleggingssamtaler med den ansatte i løpet av en 6-ukers periode.

· Observasjoner av den ansatte på arbeidsplassen, av nærmeste leder.

· Anerkjente kartleggingsverktøy og veiledningsmetodikker blir benyttet for å tydeliggjøre hvilke forventninger arbeidsgiver har til den ansatte, og hvilke krav som stilles til både ansatt og arbeidsgiver.

· Statusmøte med arbeidsgiver og den ansatte etter 3 uker for å se hva som har skjedd halvveis i arbeidsplassvurderingsløpet.

· Etter periodens slutt utarbeides en rapport som retter fokus mot hvilke muligheter som finnes for å løse saken.


Ønsker du å vite mer om arbeidsplassvurdering?

Ta kontakt med oss for et uforpliktende møte.