Skole / utdanning

Tenk på Eskoleia som en god læringsarena og utdanningsinstitusjon!

Vi har tett samarbeid med regionens skoler og har mulighet til å skreddersy opplegg for den enkelte. Gjennom vårt store bedriftsnettverk kan vi tilby elevene arbeidslivserfaring utover det skolene har tradisjon for å kunne bistå med. Eskoleia kan tilpasse individuell oppfølging med konkrete mål for arbeidspraksisen i samråd med hva skolen mener er hensiktsmessig.