– Vi har rundt 350 solskinnshistorier her hvert eneste år. Det er ikke alle som får fast jobb, men hvert eneste menneske har tatt et lite eller stort skritt fra utenforskap og passivitet til en aktiv, sjølberga tilværelse.

Det er karriere- og kompetansesjef, Ann Christin Mengkrok hos Eskoleia AS som heller vil snakke om de små, hverdagslige fremskrittene enn om kalde resultater og nøkterne tall.

– De aller, aller fleste som tar et eller annet opplæringsløp her på Eskoleia AS kommer et skritt videre på veien her hos oss, sier hun.

Handler om enkeltmennesker

– Det er lett å fortape seg i tall. Noe som ikke er så viktig til syvende og sist. Det er enkeltmennesker dette handler om. Jeg er mer opptatt av at hver og en blir sett og får hjelp til å komme videre. Mennesker er forskjellige, og vi har alle ulike utgangspunkt. Noen kommer raskt ut i jobb, mens andre trenger lenger tid. Slik er det bare, og vi verken kan eller skal måle oss selv på hvor raskt vi får folk gjennom systemene våre, insisterer Mengkrok.

Ikke lenger place and train

Eskoleia AS ble etablert i 1992 som en direkte etterfølger etter bedriftene NGM AS og Kepro AS. Tusenvis av mennesker har kommet og gått i arbeidsinkluderingsbedriften i løpet av disse snart 30 årene. Ann Christin Mengkrok ble med for 10 år siden, og hun har sett hvordan synet på denne type virksomheter har endret seg opp gjennom årene.

– Tidligere snakket man om attøringsbedrifter. Det var faste og temmelig rigide opplegg. Alle skulle gjennom tre faser, uansett om det var hensiktsmessig eller ikke. På fagspråket het det place and train. I dag er det omvendt. Nå er vi opptatt av å skreddersy individuelle løp som er tilpasset den enkelte. Nå driver vi med train and place i stedet.

En stor forskjell

Det er ingen tvil om at Eskoleia AS er en viktig samfunnsaktør i Kongsvingerregionen. Hvert år sender NAV rundt 350 mennesker, både unge og voksne, til et opplæringsprogram hos Eskoleia AS. Målet er at de etter hvert skal kunne leve av egen inntekt. Mens man tidligere hadde flere tiltakssentre spredt rundt i distriktet, er nå all kompetansen samlet på ett sted, og Ann Christin Mengkrok mener det gjør en stor forskjell.

– Vi har et stort nettverk og tette forbindelser både til NAV-kontorene, utdanningsinstitusjoner og det regionale næringslivet. Dette gjør det mye lettere for oss å skreddersy opplegg og ta i bruk de ressursene som finnes i regionen. Vi har også muskler til å løse problemer som dukker opp underveis. Mobilitet har for eksempel blitt et stadig større problem for mange. Det hjelper lite å skaffe en person fra Finsrud en jobb på Skarnes hvis vedkommende ikke har mulighet til å komme seg dit. Derfor har vi nå etablert en trafikkskole slik at de som er i tiltak kan skaffe seg førerkort i løpet av den tiden de hos oss. Det er vel og merke ikke alle som får tilbud om førerkort, det forbeholdes dem som står veldig nært å komme ut i ordinært arbeid, men hvor transporten dit er eneste hindring. Hun understreker for øvrig at trafikkskolen er en aktør på linje med de andre trafikkskolene i regionen, og tilbyr kjøreopplæring for alle som trenger det.