Solid omstillingsevne. Dyktige medarbeidere. Investeringsvilje. Flere sterke bein å stå på. Dette er noen av grunnene til at Eskoleia AS har klart seg bedre enn de fleste gjennom koronapandemien som har vært så omfattende og krevende for store deler av norsk næringsliv.

– Langtidsvirkningene av koronapandemien er det fortsatt vanskelig å si noe sikkert om. Men nå, drøyt ett år etter koronanedstengelsen for Norge i fjor, har vi større ordreinngang og ordrereserver enn vi noen gang har hatt. Dessuten har vi brukt pandemiåret til å investere i nye maskiner, som gjør at vi står enda bedre rustet når koronapandemien en gang er historie, sier administrerende direktør Erik Nilssen i Eskoleia AS.

Klart å holde smitten ute

Det er fremdeles langt fra fritt frem i lokalene til Eskoleia AS på Kongsvinger. Store deler av administrasjonen og salgsavdelingen har hjemmekontor fremdeles, og produksjonslokalene er så avskjermet som det går an. Det står håndsprit, munnbind og annet smittevernutstyr over alt, og det er fremdeles to meter mellom alle steder man kan sette seg ned.

– De som kan gjøre jobben hjemmefra har hatt hjemmekontor i lang tid nå, forteller markedssjef Jannicke Mykkestue.

– Men dette er ikke noe alternativ for produksjonsavdelingen. De kan jo ikke betjene maskinene fra et hjemmekontor. Derfor har vi vært avhengige av å holde aktiviteten oppe og hjulene i gang gjennom hele koronapandemien. Men vi har tatt alle de forholdsregler det har vært mulig å ta, og selv om det har vært nære på ved noen anledninger, har vi heldigvis klart å holde smitten på god avstand.

Flere sterke ben å stå på

En nære-på-situasjon inntraff på kjøreskolen til Eskoleia AS i fjor høst. Det ble satt i gang utstrakt smittesporing da en elev fikk påvist korona.

– Heldigvis for oss viste det seg at vedkommende hadde blitt smittet etter kjøretimen, så vi slapp fra det med skrekken, forteller Mykkestue, som mener at en av grunnene til at Eskoleia AS har klart seg så godt gjennom pandemien er at bedriften har flere sterke ben å stå på.

– Det er ingen tvil om at dette er en viktig suksessfaktor for oss, bekrefter Erik Nilssen.

– Dette gjør at vi blir mindre sårbare i krevende situasjoner. Vi kan møte store omstillinger uten å måtte ha alle eggene i samme kurv. Vi har flere ben å stå på. Hvert og et av dem er sterke nok i seg selv, men summen av dem er enda mer solide enn de ville vært hver for seg, mener direktøren.

Større ordretilgang enn noensinne

Produksjonsavdelingen er et av disse bena som har klart seg godt gjennom pandemien, selv om det ifølge direktøren er stål som har fått den hardeste pandemitrykken. Til tross for endrede leveranseplaner grunnet forsinket fremdrift på byggeprosjekter i 2020, har produksjonen av oppbevaringsløsninger gått jevnt og trutt hele tiden. Etterspørselen fra sykehus og andre deler av helse-Norge har vært meget høy, siden vi produserer produkter som benyttes av sykehus og helseinstitusjoner, slik som tøybytteskap, sekkestativ og vaskerivogner for håndtering og transport av tekstiler mellom vaskerier og helseinstitusjoner under pandemien.

– Det offentlige er store og viktige kunder for oss, og selv om helsevesenet har gått på høygir i denne perioden.

Styrket kapasiteten under koronapandemien

Det tok ikke mer enn en ukes tid før Nilssen, Mykkestue og kollegene deres i Eskoleia AS hadde omstilt seg til den nye virkeligheten i mars i fjor. Mens store deler av næringslivs-Norge fremdeles var preget av nedstenginger, permitteringer og usikkerhet, valgte Eskoleia AS i stedet å fortsette å bygge opp kapasiteten til produksjonsavdelingen.

– Vi valgte å opprettholde satsingen og gjennomføre planene om flere nye maskiner for å styrke kapasiteten vår. Selv om dette kanskje kunne virke som en dristig avgjørelse der og da, er jeg ikke et sekund i tvil om at vi falt ned på en riktig beslutning. Det at vi våget å satse den tiden da usikkerheten var størst, gjør at vi nå klarer å levere enda flere produkter nå som vi opplever stor etterspørsel fra markedet, mener administrerende direktør Nilssen.

– Men den viktigste enkeltfaktoren til at vi har klart oss såpass bra, er menneskene. Alle ansatte, lærlingene våre og samarbeidspartnerne våre i NAV har gjort sitt ytterste for at vi skal komme oss gjennom pandemien på best mulig måte. De har vist en formidabel evne til tilpasning og omstilling, sier direktøren, og retter en stor takk til alle for innsatsen.