Vi er tilgjengelige på salg/ordre, og produksjonen går fortsatt som planlagt. Vi forholder oss ellers til helsemyndighetenes anbefalinger og fokuserer på smittevern.