-Vi bruker popnagler i nesten alle produktene våre. I forhold til helsveising er dette blant annet et mye mer bærekraftig alternativ. Dessuten gir de små naglene oss muligheten til å gjøre endringer gjennom hele produksjonsprosessen, og de gjør det enkelt å foreta tilpasninger også etter at produktet er ferdig.

Det sier produksjonssjef Arne Hagen hos Eskoleia AS, som synes popnagler er den suverent beste måten å montere sammen delene til garderobeløsningene.

Suveren fleksibilitet

Eskoleia er best kjent for sine stålskap med tidsriktige farger og design. Produksjonssjefen forteller at popnaglene gjør at de kan tilpasses nesten i det uendelige, både når det gjelder ytre dimensjoner og former og innredning.

-Det er heller ikke noe problem å skjule naglene i fronten av garderobeskapet, dersom kunden ønsker det, sier Arne Hagen, som har regnet ut at fabrikken hans bruker mer enn en million popnagler i løpet av et normalår.

-Disse små naglene gjør at vi kan foreta endringer helt frem til produktet skal leveres. Og hvis kunden finner ut at de skulle hatt noen flere hyller, for eksempel, er ikke det noe problem. Dette monteres enkelt med popnagler. Dette gir en suveren fleksibilitet i forhold til sveising.

Trenger ikke kaste hele skapet

Også når det gjelder bærekraft er popnagler det suverent beste alternativet, ifølge produksjonssjef Hagen.

-En liten skade på et helsveiset stålskap resulterer som regel i at skapet blir kastet. Det trenger du ikke gjøre med våre skap. Det er mye mer økonomisk, og miljøvennlig ikke minst, å bytte ut en skapdør eller to enn å kaste hele skapet.

popnagler
Popnagler

Se våre produkter her