Til vanlig er det mellom åtte og 10 kandidater i forskjellige utdanningsløp hos Eskoleia AS. Kompetansebedriften er nemlig såkalt godkjent lærebedrift, og kan tilby opplæring i hele 15 ulike fag.

 – Vi kan skreddersy et utdanningsløp med arbeidspraksis som er individuelt tilpasset hver enkelt elev. Enten det er her hos oss, eller gjennom vårt nettverk på rundt 200 bedrifter, kan vi tilby arbeidslivstrening og læring innen mange forskjellige yrker, forteller markedssjef Jannicke Mykkestue i Eskoleia AS.

Strenge krav til lærebedrift

Utdanningsdirektoratet har strenge betingelser for å godkjenne en virksomhet som lærebedrift. Det stilles blant annet krav til kapasitet, kompetanse og faglig ledelse. Eskoleia AS tilfredsstiller disse kravene, og det er ikke minst markedssjef Mykkestue glad for. Hun har nemlig mange års erfaring med å skreddersy utdanning i regionen, og er glødende opptatt av utdanningsspørsmål.

– Det er mange som av en eller annen grunne ikke finner seg til rette i det ordinære skolesystemet. Da kan vi være et godt alternativ. Vi er her for å hjelpe og tilrettelegge slik at vi kan tilby en god læringsarena og utdanning som er tilpasset den enkelte, sier Mykkestue.

Alternativ til vanlig skole

Veien frem til en bachelorgrad kan virke avskrekkende og fryktelig lang for mange unge mennesker. Og en umotivert elev i en skolehverdag, som ikke skjønner vitsen med å være der, er ingen god kombinasjon. Derfor har vi et tett samarbeid med de videregående skolene i distriktet og med NAV for å fange opp disse ungdommene så tidlig som mulig. Hensikten er å kunne tilby et utdanningsløp som kan hjelpe den enkelte til å fullføre videregående skole og til et fagbrev eller et kompetansebevis, forteller Mykkestue.

– Vi har fokus på kvalitet og bredde i opplæringen, og tilrettelegger i henhold til individuelle fagplaner. Vi har faglige veiledere i alle 15 fag som bistår i dette opplæringsløpet.

Eskoleia AS tilbyr opplæring både for ordinære lærlinger og lærekandidater i følgende fag:

 • Barne- og ungdomsarbeider
 • Kontor- og administrasjon
 • Logistikk
 • Platearbeider
 • Produksjonsteknikk
 • Renholdsoperatør
 • Salg
 • Tømrer
 • Byggdrifter
 • Resepsjon
 • Reiseliv
 • Industriell overflatebehandling
 • IKT-servicefag
 • Yrkessjåfør
 • Mediegrafiker