Vi har fått enda to nye fagarbeidere hos oss. 24. februar bestod Dawoud Ibrahim og Cesar Luis Quiroz sine fagprøver i produksjonsteknikkfaget. Vi gratulerer så mye!

Dawoud og Cesar har deltatt i modulstrukturert fag- og yrkesopplæring (MFY). I denne opplæringen prøves det ut en fleksibel vei frem til fag- eller svennebrev for voksne, gjennom modulstrukturerte læreplaner i utvalgte lærefag.

Vi takker lærer på Sentrum videregående skole, Sveinar Sætherberget for god hjelp undervegs.