MEDARBEIDER - PROGRAMMERING OG DRIFT AV STANSEMASKINER

I vår produksjon er de automatiserte stansemaskinene meget sentrale for produksjon av oppbevaringsløsninger i stål. Vi trenger flere medarbeidere for å programmere og drifte disse maskinene så optimalt som mulig. Du vil få god opplæring i hvordan programmere maskinene.

MOTIVERT BARNEHAGELÆRER 100%

· Lede avdelingen når pedagogisk leder er fraværende.

· Legge til rette for utvikling hos barn gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø.

· Legge til rette for at hvert barn blir sett og hørt og blir en del av et større felleskap.

· Tilrettelegge for et godt samarbeid, positiv og åpen dialog med familiene, kollegaene og andre samarbeidspartnere.

· Ansvar for personalledelse, pedagogisk ledelse og administrativ ledelse på avdelingen i samarbeid med styrer når pedagogisk leder er fraværende.