Ved reklamasjon må følgende punkter tas hensyn til før du sender informasjon til oss:

  • Alle kolli SKAL sjekkes for eventuelle feil/transportskader ved mottak, og skader MÅ meldes på fraktbrev.
  • Dato for oppdagelse av skade må også meldes på fraktbrev.
  • Transportskade må meddeles Eskoleia AS uten ugrunnet opphold.
  • Bilder av skade bør vedlegges når transportskader meldes.
  • All reklamasjonshåndtering forutsetter at våre betingelser er fulgt, og at dette meldes i henhold til våre rutiner.
  • Reklamasjoner med dokumentasjon/bilder sendes på e-post til: ordre@eskoleia.no.
  • Har du spørsmål rundt dette kan du ta kontakt på tlf. 919 10 821.