Avfallshåndtering

Nyskapende avfallsbeholdere og miljøstasjoner. Funksjonalitet, estetikk og universell utforming forenes i dette segmentet.