- Her får elevene oppleve i praksis hva en moderne produksjonsbedrift faktisk er. Det kan jo hende at noen av dem ser mulighetene, og etter hvert søker seg til en lærlingplass her på Eskoleia. Det sier lærer Tom Langbråten på sentrum videregående skole, som nylig tok med en gruppe elever til et besøk på produksjonsanlegget [...]Read more