-Vi bruker popnagler i nesten alle produktene våre. I forhold til helsveising er dette blant annet et mye mer bærekraftig alternativ. Dessuten gir de små naglene oss muligheten til å gjøre endringer gjennom hele produksjonsprosessen, og de gjør det enkelt å foreta tilpasninger også etter at produktet er ferdig. Det sier produksjonssjef Arne Hagen hos […]

Read more