Å utvikle nye produkter er ikke gjort i en håndvending. Ikke bare skal produktet dekke et helt åpenbart behov, det skal også møte brukergruppens krav, passe inn i rett miljø, bruke gode materialer, være bærekraftig i både produksjon, bruk og gjenbruk. Derfor tar prosessen tid, men når man lykkes i prosessen, ja da lykkes man […]

Read more