Det var ulike veier som førte dem til Eskoleia AS og fagbrev i produksjonsteknikk. Dawoud Ibrahim og Cesar Luis Quiroz kaller hverandre «brødre», og har gjennomført modulstrukturert fag- og yrkesopplæring (MFY) hos Eskoleia AS. De besto fagprøvene 24. februar. – Med glans. Det er veldig viktig. Sensorene sa at vi leverte veldig godt bestått, ler […]

Read more