Vi er en arbeidsinkluderingsbedrift, så samfunnsansvaret ligger på et vis i ryggmargen vår. Vil du lese mer om hvordan vi jobber med arbeidsinkludering så finner du mer informasjon HER.

Vi konsentrerer oss om fire av FNs 17 bærekraftsmål, som vi tenker er spesielt relevante for vår bedrift:

4) God utdanning

Vi tilpasser fagopplæring til den enkeltes behov, og er godkjent lærebedrift i 15 forskjellige yrkesfag. Området fagopplæring er et satsningsområde i bedriften også for fremtiden, og vi vil søke godkjenning i flere yrkesfag. Fagutdanning gis som et tilbud til både ansatte og de vi har på tiltak via NAV.

8) Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Gjennom vår hovedoppgave arbeidsinkludering, jobber vi med å få så mange som mulig av de som står utenfor ordinært arbeidsliv, tilbake i lønnet arbeid eller utdanning. Ved å gi mennesker et annet lønnsgrunnlag, vil vi kunne bidra til å øke levestandard/levevilkår for de som tjener minst i samfunnet.

9) Industri, innovasjon og infrastruktur

Vi jobber kontinuerlig for å få en mer miljøvennlig og effektiv produksjon, og vil stadig tilstrebe optimale produksjonsprosesser som setter minst mulig fotavtrykk.

12) Ansvarlig forbruk og produksjon

I Eskoleia stål produserer vi oppbevaringsløsninger med lang levetid, og god kvalitet. Alle våre produkter lar seg resirkulere opp til 100%, de er produsert i Norge nært våre primærmarkeder, og vår produksjon gir ikke utslipp til luft/vann. I tillegg brukes pulverlakk som ikke inneholder løsemidler, og regnes som det mest miljøvennlige alternativet.