“Ett skritt foran”

Hvis vi skal kunne være det avgjørende skrittet foran våre konkurrenter må vi alltid være villig til å oppdatere oss og være åpen for nye teknologier og endringer i markedene.

Dette gjenspeiles også i våre verdier:

KUNNSKAPSRIK • PÅLITELIG • ENDRINGSVILLIG

Kunnskapsrik: Endringer i markedene krever økt kompetanse. Organisasjonen har behov for kontinuerlig å utvikle både bredde og spisskompetanse innenfor våre områder. Vi er en kunnskapsdrevet organisasjon med fokus på livslang læring.

Pålitelig: Våre kunder, deltakere og samarbeidspartnere skal se på våre ansatte og Eskoleia som en pålitelig og seriøs samarbeidspartner og leverandør.

Endringsvillig: Fremtiden må møtes med en offensiv holdning. Som organisasjon må vi tilpasse oss markedene vi opererer i kontinuerlig. Endringsvillighet må gjenspeiles i den enkelte ansatte og organisasjonen som helhet.